Wält 66 Statistiken

Spilerazau: 857
Dörfer insgesamt: 2.678 (3.12 je Spieler)
Spieler Dörfer: 1.137
Barbaredörfer: 1.539
Serverstatus: Offä
Server Loufzit: 21 Täg
Spieler online: 60
Nachricht vrschickt: 1.776 (2.07 je Spieler)
Forebiträg: 2.452 (2.86 je Spieler)
Truppebewegige: 2.759 (3.22 je Spieler)
Handelsbewegige: 259 (0.30 je Spieler)
Azau Stämm: 113
Azau Spieler i Stämme: 378
Pünkt insgesamt: 2.914.817 (3.401 je Spieler, 1.088 je Dorf)
Rohstoff insgesamt:
 • 29.733.035
 • 28.979.796
 • 30.232.913
Truppe insgesamt:
 • 698.729
 • 580.444
 • 465.999
 • 142.433
 • 235.430
 • 57.187
 • 27.902
 • 6.770
 • 452
 • 236
Truppeschnitt pro Spiler:
 • 815
 • 677
 • 544
 • 166
 • 275
 • 67
 • 33
 • 8
 • 1
 • 0
Truppenschnitt pro Dorf:
 • 261
 • 217
 • 174
 • 53
 • 88
 • 21
 • 10
 • 3
 • 0
 • 0
Nöischte Spieler: chickengoon
Nöischte Stamm: ehp!

Di zemmagfasste Date sin zletscht aktualisiert worde: hüt um 11:11